Nabízíme individuální poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravého hubnutí.

Měříme:

Zajišťujeme rozbor stávajícího jídelníčku a stravovacích návyků a navrhujeme úpravy. Společně s klientem vytvářím nové , zdravější stravovací návyky a vedeme klienta k tomu, aba si uměl sám vytvořit jídelníček, který mu bude vyhovovat a napomáhat v hubnoucím procesu.