O nás

Kineziologický rozbor  

Kineziologický rozbor je soubor diagnostických postupů, které využívá fyzioterapeut ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy sloužící k vytvoření léčebného plánu.

První část tvoří rozhovor s pacientem (anamnéza), zahrnující subjektivní hodnocení příznaků onemocnění, analýzu běžných činností pracovních, sportovních, či dalších oblastí souvisejících s pohybovou aktivitou. V této části se informuje o prodělaných chorobách, úrazech, operacích.

Vlastní kineziologické vyšetření představuje cílené vyšetření pohybového aparátu klienta. Potřebné informace získává fyzioterapeut pohledem, pohmatem a popřípadě i s pomocí přístrojového vyšetření. Fyzioterapeut využívá svalových testů, hodnocení kloubní mobility, specifického testování funkce jednotlivých oblastí pohybového aparátu - takzvaných pohybových stereotypů či palpačního hodnocení měkkých tkání. Nedílnou součásti rozboru je alespoň základní neurologické vyšetření či speciální ortopedické testy. Při diagnostice též může vycházet z provedených přístrojových a zobrazovacích vyšetření příbuzných medicínských oborů.

Na základě provedeného vyšetření (v délce cca 40 minut), provádí fyzioterapeut klinickou rozvahu a stanovuje následně ve spolupráci s klientem cíl terapie a krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán.MEDICAL POINT s.r.o. | Sv. Čecha 516 | 760 01 Zlín | tel.: 577 018 775 | e-mail: info@medicalpoint.cz, alena@trestik.com