O nás
Diadynamické proudy 
Mají především analgetické účinky, při této metodě se aplikuje stejnosměrný nízkofrekvenční elektrický proud přes elektrodu přiloženou na postižené místo. Nejběžnější čas aplikace na jedno místo činí přibližně 10 minut. Obecně lze říci, že čím je proces akutnější, tím kratší bude aplikace proudu. Délka aplikace se zvětšuje v závislosti na ploše, která má být ovlivněna a na hloubce procesu ve tkáni. Při akutních stavech se aplikuje nejčastěji 1x denně, při udržovací terapii 1x týdně. Celkem se doporučuje 5-10 aplikací


MEDICAL POINT s.r.o. | Sv. Čecha 516 | 760 01 Zlín | tel.: 577 018 775 | e-mail: info@medicalpoint.cz, alena@trestik.com